Algemene voorwaarden

Wettelijke regels voor visserij in de binnenwateren

De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. De belangrijkste wettelijke regels worden hier beschreven.

Schriftelijke toestemming (Visvergunning)
Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke hengelaar een schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of federatie die visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze visrechten via een vergunning beschikbaar stelt. De VISpas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren vormen samen de vergunning, waarmee u kunt vissen in de wateren die in de lijst(en) staan vermeld.
Gesloten tijd aassoorten
Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet gevist worden met: nabootsing van worm, slachtproducten, een dood visje of een stukje vis ongeacht hoe groot), alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Voor het IJsselmeer geldt dit verbod tot 1 juli.
Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende federaties en/of wateren vermeld.

Gesloten tijd vissoorten
Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u zo'n vis in die periode, dan moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.

 VISSOORT GESLOTEN TIJD 

Snoek 1 maart t/m 30 juni
Barbeel, kopvoorn, winde, 1 april t/m 31 mei
Snoekbaars en baars  1 april tot de laatste zat. in mei
Beekforel, beekridder, bronforel 1 oktober t/m 31 maart
Zeeforel, zalm, serpeling, sneep, vlagzalm het gehele jaar


Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende federaties en/of wateren vermeld.

Minimummaten vissoorten Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u hem direct in hetzelfde water terugzetten.

Minimum maten cm Minimum maten cm
Aal/paling

28

Kopvoorn

30

Baars*

22

Rivierprik

20

Barbeel

30

Snoek

 45

Bot

20

Snoekbaars

 42

Beekforel en Zeelt

25

Vlagzalm  35

   

* Voor de baars geldt, met uitzondering van het IJsselmeer, in twee gevallen een uitzondering. In art. 7 van het “Reglement
minimummaten en gesloten tijden. In 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om met de hengel te vissen:
 1. Een onbeperkt aantal ondermaatse baars in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet;
2. Maximaal 20 dode ondermaatse baarzen in bezit mag hebben en te vervoeren, voor zover aannemelijk is dat deze als aasvis worden gebruikt.


Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende federaties en/of wateren vermeld.

Beschermde vissoorten
In de Flora- en Faunawet is een aantal vissoorten opgenomen waarop u niet mag vissen.

Het betreft de volgende soorten: gestippelde alver - beekprik - bermpje - bittervoorn - elrits - houting - meerval - grote modderkruiper - kleine modderkruiper - rivierdonderpad - rivierprik - steur.

Meeneemverbod graskarper
Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen.

Verbod gebruik levend aas
Het is verboden voor het vissen als aas gewervelde dieren te gebruiken (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren). Vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel toegestaan.

Nachtvissen
In de maanden juni, juli en augustus mag er in de meeste wateren de hele nacht gevist worden. Buiten die maanden mag gevist worden vanaf één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. In sommige wateren mag ook buiten de periode van juni t/m augustus 's nachts worden gevist. Raadpleeg hiervoor de Lijst van Viswateren! Nachtvissen is niet toegestaan op het IJsselmeer en in de daaraan gelegen open havens. Ook voor het nachtvissen geldt dat deze vergunning nadere bepalingen kan geven